Regulamin

Pokoje Gościnne AS

WARUNKI REZERWACJI
DOKONANIE REZERWACJI/DOBA HOTELOWA
1. Rezerwacji można dokonać telefonicznie dzwoniąc na jeden z numerów telefonu: 12 429-53-53, 506-132-047, 887-312-221 lub wypełniając formularz na stronie www.apartamenty-pokojeas.pl lub pisząc na adres e-mail: pokojehotelowe@wp.pl
2. Przed dokonaniem rezerwacji prosimy o sprawdzenie dostępności pokoi w wybranym terminie telefonicznie lub mailowo oraz zapoznanie się z warunkami rezerwacji.
3. Rezerwacji prosimy dokonać na osobę, która będzie dokonywać płatności.
4. Rezerwację uznaje się za potwierdzoną po wpłaceniu 50% zaliczki na konto usługodawcy.
5. Pokoje Gościnne AS, w przypadku pełnego obłożenia, może zażądać wpłaty zaliczki w wysokości do 100% kosztów pobytu.
6. Płatności zaliczki z tytułu rezerwacji dokonać należy w terminie do 14 dni przed planowanym przyjazdem. Nie wpłacenie zaliczki w określonym terminie skutkuje anulowaniem rezerwacji bez gwarancji dostępności pokoju/pokoi.
7. Wpłaty zaliczki można dokonać przelewem bankowym lub w obiekcie gotówką.
8. Potwierdzenie otrzymania zaliczki – na życzenie może być wysłane na adres e- mail lub smsem na podany numer telefonu Gościa.
9. Doba hotelowa: Rozpoczęcie doby hotelowej od godziny 14:00
Zakończenie doby hotelowej do godziny 11:00

ANULOWANIE/ZMIANY REZERWACJI
1. Anulowanie rezerwacji najpóźniej na 7 dni przed datą planowanego przyjazdu lub wcześniej, jest bez kosztowe, (w tym również z przyczyn losowych), tym samym wpłacone zaliczki z tytułu rezerwacji zostaną zwrócone na wskazane przez Gościa konto bankowe.
2. W celu anulowania lub zmiany w terminie rezerwacji należy pisemnie skontaktować się z recepcją, pisząc na adres: pokojehotelowe@wp.pl lub dzwoniąc pod jeden z numerów telefonu : 12 429 53 53, 506-132-047, 887-312-221.
3. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 7 dni przed planowanym przyjazdem wpłacona zaliczka przepada w całości na rzecz Pokoi Gościnnych AS.
4. Zmiana terminu rezerwacji jest bez kosztowa, jeżeli zostanie zgłoszona co najmniej na 7 dni przed planowanym przyjazdem.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI POKOI GOŚCINNYCH AS
1. Pokoje Gościnne AS zobowiązują się aby dołożyć wszelkich starań w celu należytej realizacji usługi.
2. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Pokoi Gościnnych AS nie dojdzie do realizacji rezerwacji, Pokoje Gościnne AS zwraca uiszczoną przez Rezerwującego zapłatę, co wyczerpuje w całości wszelkie roszczenia Rezerwującego z tytułu jej niewykonania.
3. Zwrot, należności o którym mowa w pkt 2. nastąpi na rachunek Rezerwującego na wskazany rachunek, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym Rezerwujący zamierzał rozpocząć korzystanie z usługi.
4. Pokoje Gościnne AS nie ponoszą odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców w pokojach i apartamentach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu.
5. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z rezerwacją, Pokoje Gościnne AS jest zwolniony z przyjętego zobowiązania.
6. Cena usług świadczonych przez Pokoje Gościnne AS nie obejmuje ubezpieczenia.
7. Pokoje Gościnne AS nie odpowiada za rzeczy wartościowe: pieniądze, biżuterię, sprzęt elektroniczny i inne mienie pozostawione przez Klienta w pokoju lub apartamencie zarówno podczas jego pobytu jak i po opuszczeniu pokoju lub apartamentu.
8. W przypadku gdyby wystąpiły niemożliwe do przewidzenia okoliczności, których skutków nie można natychmiast usunąć, Pokoje Gościnne AS zastrzega sobie prawo przeniesienia rezerwacji Klienta do podobnego pokoju lub apartamentu pierwotnie zarezerwowanego przez klienta. W przypadku wystąpienia zjawisk, o których mowa w niniejszym paragrafie, Pokoje Gościnne AS ma prawo anulować rezerwację.
Wszelkie reklamacje dotyczące rezerwacji oraz pobytu powinny być kierowane do obiektu Pokoje Gościnne AS mailowo na adres : pokojehotelowe@wp.pl.
Zgodnie z przepisami ustawy o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. , wprowadzone dane do systemu zarządzania obiektem noclegowym będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji.
Dziękujemy za zapoznanie się z warunkami rezerwacji oraz serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI
POKOJE GOŚCINNE AS

1. Szanując Twoje prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: FHU „Life-Pol” Wiesław Stąpor z siedzibą w Krakowie przy ul. Motyla 35A.
3. Zbieramy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu.
4. Podanie powyższych danych jest konieczne do realizacji usługi jaką jest wynajem pokoju.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie skutkować będzie niemożnością zawarcia i zrealizowania umowy o świadczenie usługi wynajmu pokoju.
6. Żadnych danych nie udostępniamy osobom trzecim.
7. Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, 1662) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualnienia, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych. W celu skorzystania z któregokolwiek z tych uprawnień należy skontaktować się z nami pod adresem pokojehotelowe@wp.pl.